Meta tag

Meta-tag, Meta-тег, Метатег

Тег HTML, призначений для розмітки та передачі структурованих метаданих про сторінку сайту. Розміщується в шапці HTML документа у тезі <head>.

Обговорити проект

    Google Rating 5.0 Based on 30 reviews